1. 6. 2020, SLOVENŠČINA

Pozdravljeni sedmošolci.

Gradivo za zadnjo uro na daljavo je naslednje:

  • samostojno utrjevanje znanja (književnost in stavčni členi),
  • urejanje zapiskov v zvezku (poskrbeti, da so vse naloge narejene).

Lepo se imejte in kmalu nasvidenje.

Maja Lugarič

28. 5. 2020, SLOVENŠČINA

Pozdravljeni.

Naloga, ki vas čaka danes, je ogled filma.

Izberite si poljuben film in si ga oglejte. Nato o filmu zapišite naslednje:

  1. Glavne osebe:
  2. Stranske osebe:
  3. Kraj dogajanja:
  4. Čas dogajanja:
  5. Sporočilo:
  6. Tema:
  7. Kratek povzetek (do 10 povedi).

Nalogo mi pošljite do nedelje.

Lepo se imejte.

Maja Lugarič

Dostopnost