Svet zavoda

. Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

. Člani Sveta zavoda JVIZ OŠ Dobrna

 
 

Predstavniki delavcev zavoda:

▪  Mateja Golčer – predsednica

▪  Suzana Adamič

▪ Klavdija Dovečer

▪  Jerneja Gal

▪  Andreja Kveder

Predstavniki staršev: 

▪  Sara Fijavž

▪  Lidija Kolar (do 19. 2. 2024)

 Melita Vrečko Šimunič 

▪ Irena Novak

 

 

Predstavniki ustanovitelja:

▪  Daniel Šibanc

▪  Milena Krušič

▪  Vera Horjak Kravos

 

 

     

 

Dostopnost